Menu

HR Udvalg

HR Udvalgets arbejde med HR har til formål dels at tiltrække og fastholde det rigtige antal Frivillige
med de rigtige kompetencer, dels at sikre, at disse Frivillige har kendskab til Klubbens mission,
vision, værdier, mål og strategier - og faktisk efterlever og bidrager til deres opfyldelse i
hverdagen.
HR Udvalget varetager en lang række områder indenfor HR, blandt andet leder- og
træneruddannelse, kompetenceudvikling, leder- og organisationsudvikling.
Dertil kommer udviklingssamtaler, ansættelsesvilkår, arbejdsmiljø og coaching.
Ved siden af de HR-relaterede arbejdsområder er HR Udvalget også ansvarlig for større faglige
fællesarrangementer for de frivillige.
 
HR Udvalget har det overordnet ansvar for leder- og foreningsudvikling, herunder uddannelse og
frivillighed i regi af rekruttering af frivillige ledere og Ambassadører
 
HR Afdelingens opgaver tæller blandt andet:
 At understøtte ledelsen med det strategiske arbejde og bidrage til en løbende
organisationsudvikling.
 At bidrage til sammenhæng og helhed på personaleområdet - herunder medvirke til en
fortsat udvikling af ledere- trænere og klub ambassadører i hele B1973.
 At have styr på HR-processerne
 At medvirke til en fastholdelse og udvikling af en stærk kultur i B1973
 At medvirke til et progressivt arbejde med B1973s "Brandværdier".
Luk