Menu

FC Prostata

VIL DU SPILLE FODBOLD I FC PROSTATA?

FC Prostata er et tilbud om bevægelsesfodbold til mænd med prostatakræft, der har eksisteret siden 2012. Tilbuddet fik i 2016 Danskernes Idrætspris, da det er et unikt tilbud om fysisk aktivitet i foreningerne for at skabe og vej tilbage til livet efter et cancerforløb, i et tæt samarbejde mellem flere aktører, bl.a. DBU.

FC Prostata findes lige nu i seks danske fodboldklubber i Danmark, men ambitioner er, at mange flere klubber og spillere skal følge trop og få gavn af de mange positive effekter, som fodbolden kan give mænd med prostatakræft:

  • Fodbold i FC Prostata giver  venskaber, og fællesskab med ligesindede og et løft i livskvaliteten
  • Motionsfodbold forebygger helbredsproblemer og modvirker bivirkninger fra cancerbehandlingen, fx overvægt og svage knogler
  • Der er relativt få omkostninger ved at etablere fodboldhold lokalt, og gevinsten er stor, både for den enkelte og i det samfundsøkonomiske perspektiv

FC Prostata er et tilbud, som udbydes i et samarbejde med fodboldklubberne, DBU og Komiteen for Sundhedsoplysning. Konceptet er udviklet af UCSF/Rigshospitalet m.fl. og støttes af TrygFonden.

Vi træner på den lille kunstgræsbane ved klubhuset, Elverhøjen 64, 2730 Herlev

Tirsdag kl. 15.00 til 16.00, evt. udvider med torsdag

Du er velkommen til at kigge forbi og være med. Du deltager gratis de to første gange.

Træningen er bygget på således:

Opvarmning i ca. 10 minutter.

Fodboldøvelser eller lege og derefter fodbold til to mål.
Træningen er tilrettelagt, så den matcher målgruppens behov og varetages af særligt uddannede trænere.

Du behøver ikke have spillet fodbold før. Vi er på mange niveauer, det vigtigste er at få en masse motion ved interval lignende træning og vi sætter samtidig pris på at grine meget sammen.

Hvis du har spørgsmål, så ring til Carl Erik på telefon: 2521 8629.

Kontingent kr. 500 pr halvår, indmeldelse kr. 100.

Luk