Menu

Disciplinærsager og retningslinjer for disciplinærudvalg

Disciplinærsager og retningslinjer for disciplinærudvalg.

Sammensætning:

Klubbens disciplinærudvalg består af 2 medlemmer, som overordnet set refererer til klubbens bestyrelse. Medlemmerne af udvalget skal være medlemmer af klubben. Udvalget bør kunne sammenkaldes med 3 dages varsel. 

Formål:  Disciplinærudvalget har til formål at håndhæve klubbens værdier overfor brud på spillets regler samt øvrig usportslig opførsel fra spillere og træner samt holdleder i forbindelse med afvikling af turnerings,- samt træningskampe i klubregi. Procedure: I praksis modtages der meddelelse om afgørelse via DBU Sjælland, hvor der allerede er sanktioneret mod spilleren i form af tildelt spillerkarantæne. 

Desforuden har træner/holdleder ligeledes pligt til at indberette røde kort og/eller anden usportslig adfærd til disciplinærudvalget på følgende måde: 

Der tages kontakt til Allan Holm, mail: dooleveat@gmail.com samt Henrik Cortsen, mail: hcortsen@gmail.com hvori de nærmere omstændigheder beskrives kort. Herefter kan der følges op på den videre procedure fra udvalget til de involverede parter.  Dette gælder både i ungdomsafdelingen og seniorafdelingen.

Udvalget laver en vurdering af den tildelte sanktion - typisk fra DBU Sjælland - og vurderer om klubben kan tilslutte sig afgørelsen, om den skal ankes eller om der skal tildeles yderligere sanktion fra klubbens side. 

Såfremt der tildeles karantæne til en spiller under 18 år, skal forældrene eller værge orienteres herom. 

Bestyrelsen er klubbens øverste myndighed og kan derfor alene omgøre afgørelser foretaget af disciplinærudvalget. Disciplinære afgørelser foretaget af DBU Sjælland kan ikke omgøres af klubbens bestyrelse. 

Klager til bestyrelsen over afgørelser truffet af disciplinærudvalget har ikke opsættende virkning. 

Tilsidesættelse/ignorering af afgørelser truffet af disciplinærudvalget skal indberettes til disciplinærudvalget omgående

Bestyrelsen B1973

Luk